1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký thành viên

hdhdhdhd

Bước 2: Truy cập vào Ứng dụng Unicar trên thiết bị di động

hdsd

hdsd

Bước 3: Tham khảo thông tin giá và lựa chọn sản phẩm

hdsd

Bước 4: Lựa chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng – Tiến hành đặt hàng (Thêm vào giỏ hàng – Tiếp tục – Đặt mua)

hdsd

2. Quy trình giao nhận vận chuyển

Unicar và/hoặc Tài xế sẽ cung cấp dịch vụ giao nhận Thực Phẩm mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Unicar cho Người Bán/Người Mua. Người Bán/Người Mua hàng đồng ý sử dụng dịch vụ giao nhận do Unicar cung cấp khi mua bán Thực Phẩm trên Sàn Unicar.

Người Bán thừa nhận quyền từ của Unicar và/hoặc Tài xế về chối nhận và giao Thực Phẩm nếu Unicar /Tài xế nhận thấy hoặc có căn cứ hợp lý cho rằng Thực Phẩm chưa được đóng gói phù hợp cho việc giao nhận kể cả về thời gian, quãng đường, bao gói và/hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng Thực Phẩm do tính chất đặc thù Thực Phẩm.

Mọi trường hợp Người Mua từ chối nhận Thực Phẩm do lỗi của Người Bán, Người Bán phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại Tiền mua hàng cho Người Mua và/hoặc Unicar, tùy từng trường hợp. Tùy theo quyết định của mình, Unicar và/hoặc Tài xế có quyền hoàn trả Thực Phẩm và tính phí giao hàng, phí trả hàng cho Người Bán. Cho mục đích của khoản này, Đơn hàng bị Người Mua từ chối do lỗi của Người Bán được hiểu là các Thực Phẩm không được đảm bảo về bất kỳ điều kiện nào liên quan đóng gói, giao hàng chậm do lỗi chuẩn bị, giao sai, thiếu Thực Phẩm, Thực Phẩm bị hư hỏng, đổ vỡ và/hoặc gặp bất cứ một sự cố bất thường nào khác trong quá trình chuẩn bị và không phải do lỗi của Tài xế trong quá trình vận chuyển, thực hiện dịch vụ giao nhận.

Mọi trường hợp Thực Phẩm theo Đơn hàng đã được giao cho Tài xế, kể cả giao không thành công hoặc thành công cho Người Mua nhưng sau đó Người Mua có thể khiếu nại về Thực Phẩm, Người Bán đều phải thanh toán cho Unicar các khoản phí dịch vụ tương ứng với Đơn hàng, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Giao nhận Thực Phẩm giữa Người Bán và Tài xế

Người Bán khi giao Thực Phẩm cho Tài xế, phải đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng với chủng loại, đúng với mô tả Thực Phẩm theo Đơn hàng mà Người Mua đã đặt và đã được Người Bán xác nhận/chấp nhận Đơn hàng.

Thực phẩm giao nhận phải đúng quy cách đóng gói, bảo quản như Người Bán đã công bố trên Sàn TMĐT Unicar. Người Bán phải cung cấp biên lai/hóa đơn bán hàng cho Tài xế khi giao nhận theo quy định của pháp luật hoặc theo công bố/cam kết của Người Bán.

Địa điểm giao nhận Thực Phẩm phải đúng địa điểm Điểm Bán mà Người Bán đã đăng ký trên Sàn TMĐT Unicar và đúng theo Đơn hàng mà Người Mua đã đặt và đã được Người Bán xác nhận/chấp nhận Đơn hàng.

Thời hạn chuẩn bị, giao Thực Phẩm cho Tài xế vận chuyển Đơn hàng phải đảm bảo trong thời hạn Người Bán đã công bố, cam kết trong Đơn hàng hoặc trong thời hạn đã công bố trên Sàn TMĐT Unicar.

Tài xế có trách nhiệm kiểm tra ngay, tại chỗ, tại địa điểm giao nhận, thời điểm giao nhận một cách cẩn trọng đối với Thực Phẩm khi Người Bán giao cho mình để đảm bảo đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng với chủng loại, đúng với mô tả của món Thực Phẩm theo Đơn hàng mà Người Mua đã đặt và đã được Người Bán xác nhận/chấp nhận Đơn hàng.

Tài xế có quyền từ chối nhận Thực Phẩm theo Đơn hàng trong các trường hợp Người Bán giao Thực Phẩm không đúng, đủ mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào phát sinh do không nhận Thực Phẩm này.

Tài xế phải chịu toàn bộ rủi ro về thiếu, mất mát hoặc hư hỏng, rủi ro khác đối với Thực Phẩm kể từ khi Thực phẩm đã được Tài xế nhận từ Người Bán theo Đơn hàng của Người Mua cho đến khi Thực phẩm được giao cho Người Mua (kể cả rủi ro mất mát, hư hỏng xảy ra đối với Thực Phẩm đã nhận trong quá trình quản lý, vận chuyển đến khi giao thành công cho Người Mua).

Giao nhận Thực Phẩm giữa Tài xế và Người Mua

Tài xế có trách nhiệm giao Thực Phẩm cho Người Mua phải đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng với chủng loại, đúng với mô tả của Thực Phẩm theo Đơn hàng mà Người Mua đã đặt và đã được Người Bán giao cho mình.

Thực phẩm giao phải đúng quy cách đóng gói, bảo quản như nguyên trạng đã nhận từ Người Bán. Khi giao Thực Phẩm cho Người Mua phải kèm theo biên lai/hóa đơn bán hàng nếu Người Bán đã cung cấp.

Địa điểm giao Thực Phẩm cho Người Mua phải đúng địa điểm của Người Mua theo Đơn hàng của Người Mua đã đặt, trừ trường hợp Tài xế và Người Mua có thỏa thuận khác.

Thời hạn giao Thực phẩm phải đảm bảo trong thời hạn hợp lý, tùy từng thời điểm Unicar có thể có các quy định thời hạn cụ thể.

Người Mua có trách nhiệm kiểm tra ngay, tại chỗ, tại địa điểm giao nhận, thời điểm giao nhận một cách cẩn trọng đối với Thực Phẩm khi Tài xế giao cho mình để đảm bảo đủ về số lượng, đúng chủng loại, đúng với mô tả của Thực phẩm theo Đơn hàng mà mình đã đặt và đã được Người Bán xác nhận/chấp nhận. Sau khi đã kiểm tra và đồng ý nhận Thực phẩm từ Tài xế, Khách hàng không có quyền khiếu nại liên quan giao nhận Thực phẩm đối với Tài xế và không có quyền từ chối thanh toán đối với Đơn hàng.

Người Mua có quyền từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ Thực Phẩm trường hợp Tài xế giao Thực Phẩm không đúng với Đơn hàng mà Người Mua đã đặt và đã được được Người Bán xác nhận.

Người Mua phải chịu toàn bộ rủi ro về thiếu, mất mát hoặc hư hỏng Thực Phẩm kể từ khi Thực phẩm đã được Tài xế giao cho theo quy định tại Điều khoản này (trừ trường hợp Thực Phẩm do Người Bán cung cấp bị mất an toàn theo kết quả điều tra và kết luận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).

Thông tin liên hệ

75A, Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Vinh, Nghệ An

02383 551 888

cskh@unicar.vn

image_dkbct
Copyright © 2023, UNICAR JSC