ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ

Công ty cổ phần công nghệ Unicar xin gửi đến bạn các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Điều khoản và dịch vụ này này mô tả cách thức của chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ “Thông tin cá nhân” của bạn thông qua việc sử dụng ứng dụng Unicar hoặc truy cập website của chúng tôi.

Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đối tác.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để bảo đảm bạn đã hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này bao gồm những nội dung chính sau:

 • 1.Phạm vi thông tin cá nhân được thu thập.
 • 2.Sử dụng thông tin cá nhân được thu thập.
 • 3.Chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập.
 • 4.Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân.
 • 5.Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • 6.Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân.
 • 7.Thay đổi đối với chính sách bảo mật này.
 • 8.Xác nhận và chấp thuận.
 • 9.Liên lạc với chúng tôi.

1. PHẠM VI THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên thiết bị bạn sử dụng, hệ điều hành thiết bị đang sử dụng và phiên bản hệ điều hành.

Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại, email, ảnh đại diện, liên kết Facebook, liên kết với tài khoản Google, liên kết với tài khoản iCloud (chỉ trên ứng dụng Unicar phiên bản iOS).

Ngay cả khi không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email , số điện thoại để nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi qua kênh chăm sóc khách hàng hoặc qua FanPage Facebook chính thức của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin trên giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng , nhằm mục đích nâng cao bảo mật và đưa ra các trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.

Chúng tôi không sử dụng các phương thức hoạt động ngầm hay tạo cửa sau để lấy thông tin từ thiết bị của bạn, chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn sử dụng một dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị của bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất các địa điểm xung quanh bạn khi bạn cần tìm kiếm địa chỉ.

Bạn có thể truy cập vào Tài khoản của mình để tìm và quản lý thông tin về hoạt động đã lưu trong tài khoản, bao gồm chức năng tắt thông báo và chức năng tắt định vị.

Tuy nhiên khi bạn tắt thông báo, bạn không thể nhận được các thông báo (Notification) trên thiết bị của bạn mà chỉ có thể xem được qua chức năng Inbox của chúng tôi.

Ngoài ra, khi bạn tắt chức năng định vị, chúng tôi không xác định được có nằm trong khu vực chúng tôi cung cấp dịch vụ hay không nên việc sử dụng ứng dụng để tìm kiếm địa chỉ và đặt đơn có thể không hoạt động được.

Là đơn vị vận chuyển người và hàng hóa, chúng tôi cần thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để đối tác của chúng tôi có thể: nhận biết nơi để đón bạn (hoặc nhận hàng), khoảng cách di chuyển, nơi đến (giao hàng) và tính toán cước phí cho hành trình của bạn.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho các mục đích sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Pháp Luật Việt Nam hiện hành:

- Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng treo máy hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi.

- Đo lường hiệu quả.

Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu về các chương trình khuyến mãi mà bạn tương tác để giúp chúng tôi hiểu rõ hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng công cụ tự phát triển và không chia sẻ dữ liệu này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

- Liên lạc với bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email/số điện thoại của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn.

Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo vả/hoặc tự động khóa nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản của bạn từ một vị trí bất thường và/hoặc trên một thiết bị lạ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua hệ thống chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp chúng tôi có thể giám sát chất lượng phục vụ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng.

- Bảo vệ chúng tôi, người dùng của chúng tôi và mọi người nói chung

Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình.

Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho chúng tôi , người dùng của chúng tôi hoặc mọi người nói chung.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của bạn cho những mục đích này.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ với các đơn vị Liên Kết và các bên khác Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau đây cũng như cho các mục đích khác được Pháp Luật Việt Nam cho phép:(mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động hợp lý và không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân hơn những gì được yêu cầu cho mục đích cụ thể)

 • - Cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện hoặc cung cấp Dịch Vụ, bao gồm liên hệ với Bạn.
 • - Tuân thủ mọi yêu cầu, mệnh lệnh, chỉ thị hoặc chỉ dẫn khác từ Cơ quan chính phủ có thẩm quyền.
 • - Trong trường hợp có bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa Bạn và chúng tôi, hoặc giữa Bạn và một bên khác, liên quan đến hoặc liên quan đến Dịch Vụ, cho các mục đích của thủ tục tố tụng đó;
 • - Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của Bạn và cộng đồng.
 • - Trong trường hợp không cần thiết để tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên liên quan của Bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện mà Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với Bạn với tư cách cá nhân trước khi tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.
 • - Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Việc lưu trữ thông tin được thực hiện theo yêu cầu của việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

5. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi Khách hàng cần tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho Unicar qua việc sử dụng dịch vụ, có thể liên lạc qua Bộ phận CSKH của Unicar – 1900.58.58.58

6. LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi luôn tuân thủ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân, sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự.

7. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này và có thể gửi kèm các thông báo trên hệ thống thông báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng.

Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày (14) sau khi các thay đổi đó được đăng.

Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các điều khoản này hoặc dịch vụ sẽ được đưa ra tố tụng duy nhất ở các tòa án tại Việt Nam và bạn cũng như chúng tôi đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án đó đối với mình.

Nếu cần tư vấn cụ thể các thông tin chi tiết hơn xin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

8. XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

Khi bạn sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, Bạn cần có Tài khoản.

Bạn có thể tạo Tài khoản của riêng mình hoặc Tài khoản có thể được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, chẳng hạn như công ty các đối tác của chúng tôi sẽ được cung cấp tài khoản bởi quản trị viên.

Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật thông tin tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản của bạn.

Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của mình, hãy thông báo ngay cho chúng tôi và/hoặc sử dụng các dịch vụ đi kèm miễn phí của chúng tôi để bảo vệ Tài khoản của bạn.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ. Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập.

Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc LOGO nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi.

Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không thuộc sở của chúng tôi , ví dụ các dịch vụ thông tin bản đồ của Google/Apple. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung này .Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Nếu việc sử dụng các dịch vụ khiến bạn không thể tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

9. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình hoặc khiếu nại về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ sau:

+ Địa chỉ liên hệ: 75A Nguyễn thị Minh Khai, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

+ Điện thoại : 1900.58.58.58.

Thông tin liên hệ

75A, Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Vinh, Nghệ An

02383 551 888

cskh@unicar.vn

image_dkbct
Copyright © 2023, UNICAR JSC