QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

A. Quy định chung

  • 1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Unicar. Với mong muốn cung cấp một nền tảng mua hàng trực tuyến hữu ích và đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền quyết định của khách hàng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, khách hàng nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ: cskh@unicar.vn
  • 2. Người sử dụng trong Chính sách này được hiểu bao gồm: Người mua, Người sử dụng dịch vụ; Tài xế, người bán, nhà cung cấp dịch vụ (Đối tác), Đơn vị vận tải và các tổ chức, cá nhân khác thực hiện truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Unicar.
  • 3. Unicar nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng giao cho Unicar và tin rằng Unicar có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp Khách hàng hiểu được cách thức Unicar thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho Unicar và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân về Khách hàng, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Khách hàng.
  • 4. Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân bởi Unicar, đơn vị liên kết nào với Unicar, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Unicar (“Người Đại Diện”). Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về Khách hàng mà Unicar nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng cung cấp cho Unicar, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Khách hàng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Unicar của Unicar, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật.

B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân, phạm vi thu thập

a. Mục đích thu thập thông tin

- Thông tin cá nhân được thu thập dựa trên tất cả các thông tin, hình ảnh, tài liệu, nhận xét, phản hồi và các dữ liệu, thông tin dưới bất kỳ dạng thức nào được Khách hàng cung cấp cho Unicar thông qua việc sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, cài đặt, tải lưu trữ, tương tác, thực hiện thao tác hoặc sử dụng Dịch Vụ của Sàn TMĐT do Công ty cung cấp.

- Các thông tin thu thập thông qua Sàn TMĐT sẽ giúp Công ty và được Công ty phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng Dịch Vụ bao gồm:

+ Hỗ trợ Khách hàng khi sử dụng hoặc cung cấp Dịch Vụ trên Sàn TMĐT;

+ Giải đáp thắc mắc cho Khách hàng;

+ Cung cấp cho Khách hàng những thông tin hoặc cập nhật những tiện ích mới nhất trên Sàn TMĐT Unicar;

+ Xem xét và nâng cấp nội dung, chính sách, điều khoản, quy định và giao diện của Sàn TMĐT;

+ Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các Dịch Vụ được cung cấp của Công ty.

- Công ty cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang Khách hàng xem, số links (liên kết) Khách hàng click, số lượt tải, lượt tương tác, các số lượng Dịch Vụ được sử dụng, số lần sử dụng Dịch Vụ và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối, sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT. Công ty cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser)/App được Khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập, sử dụng tại Sàn TMĐT Unicar bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

b. Phạm vi thu thập:

- Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình máy tính, điện thoại, máy tính bảng của người bán và người mua, thông tin phiên bản Ứng dụng

- Unicar thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. Unicar có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân của Người sử dụng lại tạo điều kiện tốt nhất cho Người sử dụng để cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Unicar.

- Đối với người mua, Người sử dụng dịch vụ: Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác; Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Người sử dụng .

- Đối với tài xế: Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác; Thông tin về xe, giấy tờ đăng ký xe, bằng lái xe

- Đối với người bán: Tên cửa hàng, Số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh sản phẩm

- Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ Unicar để Người sử dụng đủ điều kiện cung cấp/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Unicar.

- Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách, hành trình chuyến xe …).

- Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian, … thanh toán).

- Đánh giá, nhận xét về việc Người sử dụng cung cấp/sử dụng dịch vụ.

- Vị trí địa lý của Người sử dụng theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, Người sử dụng sẽ được gợi ý hoặc yêu cầu kích hoạt hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trên thiết bị di động của Người sử dụng để Unicar có thể mang lại cho Người sử dụng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, hoặc ứng dụng Unicar.

- Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng, … thiết bị sử dụng để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, truy cập vào ứng dụng Unicar

- Trao đổi, phản hồi giữa Người sử dụng và Unicar, đối tác cung cấp dịch vụ cùng Unicar trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào ứng dụng Unicar.

- Thông tin về sản phẩm tại mục sản phẩm như: Hình ảnh, tên sản phẩm, giá sản phẩm để ban quản lý Unicar theo dõi cập nhật về thông tin sản phẩm.

- Thông tin về đơn hàng tại mục giỏ hàng như: Số lượng đơn hàng, đơn hàng đã đặt, đơn hàng đã thanh toán, tổng tiền phải thanh toán trên mỗi đơn hàng.

- Ngoài ra Trong quá trình tham gia tại Ứng dụng TMĐT, Công ty cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của công ty về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng các thông tin đã thu thập trong phạm vi sau đây:

- Cung cấp dịch vụ đến Khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động, trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đối tác

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản thành viên của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

- Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp cần thiết;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên (người bán/người mua) ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến ứng dụng Unicar.

- Cung cấp chương trình Người sử dụng thường xuyên: (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình Người sử dụng thường xuyên, (ii) gửi đến Người sử dụng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với Người sử dụng nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người sử dụng , (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

- Thực hiện các quy định về kế toán, thuế: Unicar thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chăm sóc, hỗ trợ Người sử dụng

- Liên hệ với Người sử dụng

- Nghiên cứu phát triển và bảo mật

- Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc các trường hợp cần thiết khác theo quy định pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ trên Tài khoản Khách hàng cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính Khách hàng tự hàng truy cập, sử dụng Sàn TMĐT để thực hiện hủy bỏ một phần hoặc gỡ cài đặt, xóa Unicar ra khỏi thiết bị. Khách hàng cũng có thể thay thế, điều chỉnh, bổ sung một phần các trường thông tin mà Sàn TMĐT cho phép điều chỉnh, thay thế, bổ sung.

- Mọi trường hợp thông tin, tài liệu, và các cơ sở dữ liệu khác của Khách hàng sẽ được bảo mật, bảo lưu tại hệ thống các máy chủ của Sàn TMĐT.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thâp và quản lý thông tin

- Tên đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Unicar

- Địa chỉ: Số 75A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Số điện thoại: 02383 551 888

- Email: cskh@unicar.vn

5. Chia sẻ và bảo mật thông tin

5.1. Chia sẻ thông tin thành viên

- Ngoại trừ các trường hợp các quy định về sử dụng, khai thác thông tin Khách hàng như đã nêu trong Chính Sách Bảo Mật này cũng như các quy định, các chính sách, điều khoản khác của Sàn TMĐT, Công ty đảm bảo rằng sẽ không sử dụng cho mục đích gây bất lợi cho Khách hàng hoặc truyền tải công khai ra bên ngoài khi chưa được phép của Khách hàng, trừ khi có chính sách hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước, của chính quyền, chính phủ, Tòa án và các trường hợp phải cung cấp theo quy định của Pháp luật.

- Trong một số trường hợp cần thiết, Công ty có quyền thuê một đơn vị thứ ba độc lập để tiến hành thực hiện các hạng mục công việc, các dự án nhằm để nghiên cứu thị trường, phục vụ hoạt động đầu tư, nâng cấp, phát triển mở rộng Dịch Vụ, Sàn TMĐT của Công ty và khi đó một phần hoặc toàn bộ thông tin của Khách hàng sẽ được sử dụng cho các đơn vị này để tiến hành thực hiện các công việc. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành các công việc trong phạm vi được cấp phép bởi Công ty.

- Công ty theo đó cũng có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin Khách hàng trong một số trường hợp thật sự cần thiết như sau:

- Công ty theo đó cũng có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin Khách hàng trong một số trường hợp thật sự cần thiết như sau:

+ Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án, Quản lý thị trường, Sở Công thương, Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…

+ Trong trường hợp mà Công ty bằng năng lực và sự hiểu biết của mình để tin rằng việc cung cấp thông tin Khách hàng sẽ giúp Công ty bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

+ Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cơ sở dữ liệu của các thành viên khác có liên quan.

5.2. Bảo mật thông tin Khách hàng

- Theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và các chính sách, điều khoản, quy định khác có liên quan đến sử dụng Sàn TMĐT của Công ty, một khi Khách hàng cung cấp thông tin, dữ liệu lên Sàn TMĐT, điều đó đồng nghĩa với việc Khách hàng đã tự nguyện đồng ý với đầy đủ các điều khoản, điều kiện mà Công ty đã đưa ra và quy định như đã nêu ở mỗi thời điểm. Công ty theo đó cũng đảm bảo rằng các thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật bằng mọi cách thức, phương thức khác nhau, và Công ty luôn nổ lực để đạt mọi kỳ vọng về bảo mật thông tin cho Khách hàng. Công ty có thể sử dụng một hoặc nhiều giải pháp công nghệ hiện đại để bảo mật thông tin như: chuẩn quốc tế PCI, SSL hoặc Sàn TMĐT những công nghệ hiện đại khác nhằm bảo vệ thông tin Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Khách hàng cũng phải thừa nhận và đồng ý rằng với Công ty rằng những hạn chế về mặt kỹ thuật và không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật một cách toàn vẹn, đầy đủ và đúng chính xác, đủ độ tin cậy đạt được hiệu suất 100%. Do vậy, Công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng được cung cấp trên các Sàn TMĐT của Công ty là sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Trong mọi trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Công ty theo đó cung cấp một khuyến nghị rằng Khách hàng không nên gửi hoặc cung cấp thông tin trên Ứng cho Công ty. Tuy nhiên, Khách hàng cũng cần lưu ý rằng, việc cung cấp không đầy đủ, hoặc không chuẩn xác các thông tin sẽ có thể dẫn đến việc Khách hàng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT của Công ty hoặc có thể không thể được cung cấp các Dịch Vụ đầy đủ, chính xác, hiệu quả, an toàn và Công ty không có trách nhiệm nào liên quan đến việc bị hạn chế hoặc những hệ quả mà Khách hàng đối mặt trong trường hợp này.

6. Phương thức để Khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa và bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể sử dụng các phương thức, công cụ dưới đây để tiếp cận, chỉnh sửa và bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân:

- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

- Khách hàng có quyền thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của mình trên Sàn TMĐT khi xét thấy cần thiết và/hoặc khi được khuyến cáo bởi Sàn TMĐT trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho chủ tài khoản.

- Khách hàng tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu tài khoản đăng nhập vào Sàn TMĐT; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính, máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng Sàn TMĐT bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v...

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Unicar. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin

- Ngoài ra, Khi người mua bị mất mật khẩu/tài khoản đăng nhập vào Ứng dụng hoặc phát hiện các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu, bị lộ các thông ti của mình thì khách hàng liên hệ với công ty bằng các hình thức sau:

Cách 1: Liên hệ qua số điện thoại: 02383 551 888;

Cách 2: Gửi thư điện tử qua Email: cskh@unicar.vn;

Cách 3: Tới trụ sở của công ty tại địa chỉ Số 75A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam để có biện pháp giải quyết phù hợp. Khi tiếp nhận những thông báo này trong vòng 2 giờ kể từ khi tiếp nhận. Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin theo cơ chế, chính sách và khả năng của Công ty.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

- Thông tin Khách hàng được cung cấp tại Sàn TMĐT sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật này và việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng là nhằm phục vụ cho các Dịch Vụ tại Sàn TMĐT của Công ty và được thực hiện một cách tự nguyện, có sự đồng ý, chấp thuận của Khách hàng. Thông qua đó, mỗi Khách hàng khi truy cập, sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT đã tự chủ động tìm hiểu và đọc, hiểu rõ, đồng ý trọn vẹn các quy định, chính sách của Công ty ban hành cho Sàn TMĐT tại trang chủ của Ứng dụng.

- Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin Khách hàng, trừ các trường hợp Chính sách bảo mật này hoặc các quy định, chính của Công ty hoặc Pháp Luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin Khách hàng, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho Khách hàng và thông báo đến có quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời phối hợp tham gia giải quyết.

- Công ty không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin Khách hàng hàng khai báo hoặc cung cấp trên Sàn TMĐT của Công ty.

8. Các quy định khác

- Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng Unicar. Người sử dụng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Người sử dụng đồng thuận, cho phép Unicar hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

- Mật khẩu là chìa khóa để truy cập tài khoản của Khách hàng. Sử dụng các con số, chữ cái, ký tự đặc biệt và không tiết lộ mật khẩu trên Sàn TMĐT bao gồm các mã số xác thực từ Sàn TMĐT của Khách hàng cho bất cứ ai. Nếu Khách hàng chia sẻ mật khẩu của Khách hàng hoặc thông tin của mình với những người khác, hãy nhớ rằng Khách hàng phải có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tên của tài khoản của mình. Nếu Khách hàng bị mất kiểm soát mật khẩu bao gồm cả lỗi cố ý hoặc vô ý để lộ mật khẩu, Khách hàng phải hiểu rằng hệ quả đối mặt có thể là Khách hàng sẽ bị mất kiểm soát thông tin dữ liệu của mình trên Sàn TMĐT và có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý cho các hoạt động dưới tên tài khoản của chính Khách hàng. Do đó, nếu Khách hàng có nghi ngờ hoặc có căn cứ cho rằng mật khẩu của mình đã bị xâm nhập vì lý do nào, Khách hàng nên thông báo ngay cho Công ty để được hỗ trợ hoặc tiến hành thay đổi mật khẩu mới ngay lập tức.

- Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập các Sàn TMĐT của Công ty. Tuy nhiên Công ty chỉ muốn đưa ra khuyến nghị nhằm đạt được sự đồng thuận của Khách hàng và đưa ra các tính năng trên Sàn TMĐT với mục đích hỗ trợ Khách hàng có thể truy cập, sử dụng Dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ dùng xác định máy tính của Khách hàng đến máy chủ của Công ty như là một Khách hàng duy nhất khi Khách hàng truy cập các trang nhất định trên Sàn TMĐT và chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của Khách hàng trên máy tính của Khách hàng. Cookies có thể được sử dụng để nhận diện địa chỉ Giao thức Internet của Khách hàng, tiết kiệm thời gian trong khi Khách hàng đang truy cập, hoặc muốn vào, Trang web. Công ty chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho Khách hàng trong việc sử dụng Trang web (ví dụ như để nhớ Khách hàng là ai khi Khách hàng muốn sửa đổi giỏ hàng của Khách hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của Khách hàng) và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về Khách hàng. Trình duyệt của Khách hàng có thể được thiết lập để không chấp nhận cookies, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng Trang web. Hãy chấp nhận sự đảm bảo rằng việc Công ty sử dụng cookies không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bí mật và không có virus. Nếu Khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về tập tin cookies, hãy truy cập //www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu về loại bỏ cookies khỏi trình duyệt của Khách hàng, truy cập //www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index html.

- Google Analytics cũng được sử dụng như một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc (“Google”). Google Analytics sử dụng cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính của Khách hàng, để giúp các trang web phân tích cách Khách hàng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookies về việc sử dụng của Khách hàng của trang web (bao gồm địa chỉ IP của Người) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ theo quy định của Google. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi pháp luật, hoặc cho bên thứ ba để xử lý thông tin này đại diện Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Khách hàng với bất kỳ dữ liệu khác được lưu giữ bởi Google. Khách hàng có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Khách Hàng, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu Khách hàng làm điều này Khách hàng có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, Khách hàng đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về Khách hàng theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

- Có giá trị như một thỏa thuận của Khách hàng với Công ty, Khách hàng và Công ty theo đó phải tuân thủ các cam kết tại Chính sách bảo mật này. Bằng việc truy cập, cài đặt, sử dụng, thao tác bất kỳ Dịch Vụ nào trên Sàn TMĐT, Khách hàng đã tự mình đồng ý đầy đủ, trọn vẹn các quy định tại Chính sách bảo mật này của Công ty và các quy định, chính sách khác (nếu có) bao gồm cả quy định của Pháp luật.

- Chính sách bảo mật này được xem là một phần không tách rời với các chính sách, điều khoản, quy định khác của Công ty ban hành có liên quan đến Sàn TMĐT được cung cấp cho Khách hàng. Công ty được bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, thay thế và bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Chính sách bảo mật này và có thể thông báo hoặc không đến Khách hàng.

- Sửa Đổi, Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi Unicar.

Unicar có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên ứng dụng Unicar. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Unicar sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người sử dụng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Unicar

Thông tin liên hệ

75A, Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Vinh, Nghệ An

02383 551 888

cskh@unicar.vn

image_dkbct
Copyright © 2023, UNICAR JSC